سخن مؤسس

شرکت آموزشی و فرهنگی مبتکران با سابقه بیش از 35 سال فعالیت در حوزه‌های علمی و آموزشی همواره ارتقاء سطح آگاهی و دانشمند دانش‌آموزان و دانشجویان را مد نظر داشته و در این راستا اقدامات قابل توجهی به عمل آورده است. تأسیس دو باب آموزشگاه علمی پسرانه و دخترانه با هدف یاری دانش‌آموزان مستعد برای ورود به مدارس ممتاز کشور، انتشار بیش از 2500 عنوان کتاب آموزشی و برگزاری ده دوره المپیاد ریاضی و علوم نوجوانان از افتخارات این مؤسسه در دوران فعالیتی‌اش می‌باشد.

اینک در بحرانی‌ترین وضع کشور و جهان که به مناسبت شیوع بیماری، آموزش دانش‌آموزان دچار چالش شده است، مؤسسه مبتکران برای کمک به جامعه فرهنگی اقدام به تأسیس دبیرستان پسرانه نموده است تا در حد توان خود یاری‌رسان دانش‌آموزان کشور شود.

مبتکران در این مسیر تلاش خواهد کرد:

1. با به کارگیری کادر آموزشی مجرب و توانمند در این حوزه نیز جایگاه والای علمی و فرهنگی خود را  حفظ کند.

2.  تلاش برای استفاده از روش‌های نوین آموزشی و علمی و فرهنگی جهان

3. جذب دانش‌آموزان کوشا و با استعداد و تلاش برای ترقی و تعالی سطح علمی آنان

4. برنامه‌ریزی علمی برای آمادگی دانش‌آموزان جهت حضور در مسابقات علمی و المپیادهای کشوری و جهان

5. به کارگیری سبک های پیشرفته و جدید مانند آموزش معکوس در طول سال تحصیلی

یحیی دهقانی